Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

Velkommen til det digitale samarbejde

For at styrke skole-hjem-samarbejdet bruger vi Skoleintra og Meebook.

Kommunikation gennem Intra

Skoleintra og Børneintra er de digitale rum, hvor vi kan kommunikere fortroligt mellem børnehuse, skole og hjem. Du får et personligt login.

Fra 2019 bliver Intra erstattet af Aula. Hvis alt går efter planen, kommer Aula til at lette samarbejdet og den daglige kommunikation. Blandt andet kommer der en app, du kan bruge på din smartphone.

Faglighed gennem Meebook

Meebook er en læringsplatform, hvor lærerne kan lægge undervisningsforløb, evalueringer og refleksioner – og eleverne kan aflevere opgaver og få feedback.

Forældre har også adgang. Første gang du logger ind, skal du bruge NemID.

Har du brug for hjælp?

Der ligger vejledninger til Forældreintra og Meebook her på siden.

Kontakt skolen eller klasselæreren, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål.