Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

Hvad skal der ske efter 9. klasse?

De unge i 7.-10. klasse får uddannelsesvejledning, og kommunen samler eleverne i 10. klasse på Campus Søndersø.

Uddannelsesvejledning

Hos Helle Magelund (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense) får eleverne i skolens 7.-9. klasser fælles uddannelsesvejledning. De unge, der ikke er vurderet uddannelsesparate, får tilbud om individuel vejledning.

Det er også Helle Magelund, der formidler og koordinerer introduktions- og brobygningsforløb i 8.-9. klasse.

August/september
 • Præsentation af skolens vejleder og årsplan for vejledningsaktiviteter. Den kollektive vejledning begynder i 7. klasse. Den individuelle vejledning gives til enkelte elever eller i grupper.
Juni
 • City of Educatia
 • Besøg på Hårslev Industries
August – oktober
 • Forældremøde august/september, hvor vejleder deltager
 • Om uddannelsessystemet
 • UPV
 • Studievalgsportfolio
 • Uddannelse og job
 • Intro til ug.dk og e-vejledning
November – december
 • Uddannelsesmesse d. 5. november 2019 kl. 17.00-19.00.
 • Tilmelding til introkurser i foråret (1. december 2019)
Januar
 • 15. januar 2020: ForeløbigUPV klar. Skriftlig besked til alle elever og forældre.
 • Skole og vejleder udarbejder handleplaner for ikke-uddannelsesparate elever (senest 1. april 2020).
 • Tilmelding til introkurser i foråret.
Februar-marts
 • Forberedelse af introkurser d. 6. februar 2020.
 • Introkursus d. 24. februar – 27. februar 2020
 • Evaluering d. 28. februar 2020 + påbegynde studievalgsportfolio.
Juni
 • D. 25. juni 2020: Endelig UPV er klar. Skriftlig besked til ikke-uddannelsesparate elever.
August-september
 • Vejledning om uddannelsessystemet
 • UPV og studievalgsportfolio
 • Uddannelse og job
 • Intro til ug.dk og e-vejledning
 • D. 1. september 2020 tilmelding til valgfri brobygning.
Oktober
 • Praktik/Brobygning i uge 39.
November-december
 • Uddannelsesønsker, optagelseskrav og arbejde med portfolio.
 • Indberetning af standpunktskarakterer og revurdering af UPV fra 8. klasse i forhold til elevens endelige uddannelsesønske og konkrete optagelseskrav.
 • Møde med ikke-uddannelsesparate elever.
Januar-februar
 • D. 15. januar 2020. UPV er klar.
 • Skriftlig besked til elever og forældre om UPV 1 og justering af handleplaner for ikke-uddannelsesparate elever.
 • D. 6. februar 2020: Info om brug af optagelse.dk og studievalgsportfolio.
Marts
 • D. 1. marts 2020: Ansøgning til ungdomsuddannelse m. studievalgsportfolio og ansøgning til 10. klasse via optagelse.dk.
Maj-juni
 • Folkeskolens afgangseksamen Eleverne skal bekræfte deres karakterer i de prøvebundne fag.
 • D. 1. juni 2020: Deadline for UPV. Udfyldelse af UPV med afgivelse af endelige standpunktskarakterer.
 • EUD-optagelsesprøve og gymnasial optagelsesprøve samt vejledning af de, der ikke opnår adgangskrav til EUD, gymnasie og HF.
 • Udarbejdelse af handleplaner for elever, som ikke er uddannelsesparate i 9. klasse og skal i 10. klasse.
Efter 9. klasse

Mere info

Læs mere og tilmeld dig på optagelse.dk

Læs mere på UVM’s uddannnelsesguide

Læs mere om vejledning på OOU

Få vejledning

Helle Magelund

Email: [email protected]
Tlf: 2488 5704

Mere info om 10. klasse?

Kontakt uddannelseslederen hos Syddansk Erhvervsskole.
Find kontaktinformation her