Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

Hvad skal der ske efter 9. klasse?

De unge i 7.-10. klasse får uddannelsesvejledning, og kommunen samler eleverne i 10. klasse på Campus Søndersø.

Uddannelsesvejledning

Hos Helle Magelund (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense) får eleverne i skolens 7.-9. klasser fælles uddannelsesvejledning. De unge, der ikke er vurderet uddannelsesparate, får tilbud om individuel vejledning.

Det er også Helle Magelund, der formidler og koordinerer introduktions- og brobygningsforløb i 8.-9. klasse.

August/september
 • Præsentation af skolens vejleder og årsplan for vejledningsaktiviteter. Den kollektive vejledning begynder i 7. klasse. Den individuelle vejledning gives til enkelte elever eller i grupper.
Marts
 • Indføring i ungdomsuddannelserne. Helle Magelund laver en gennemgang af ungdomsuddannelserne.
Juni
 • City of Educatia d. 11. juni 2019
 • Besøg på Hårslev Industries d. 12. juni 2019
August – oktober
 • Forældremøde d. 21. august 2018, hvor vejleder deltager
 • Om uddannelsessystemet
 • UPV
 • Studievalgsportfolio
 • Uddannelse og job
 • Intro til ug.dk og e-vejledning
 • Mulighed for digital vejledningsdag med ‘City of Educatia’
November – december
 • Uddannelsesmesse d. 8. november 2018.
 • Tilmelding til introkurser i foråret hold 1 (22. november 2018)
 • 1. december 2018: Deadline for UPV 1. Udfyldelse af UPV 8. klasse med standpunktskarakterer.
Januar
 • 15. januar 2018: UPV 1 er klar. Skriftlig besked til alle elever og forældre.
 • Skole og vejleder udarbejder handleplaner for ikke-uddannelsesparate elever (januar-marts)
 • Tilmelding til introkurser i foråret hold 2.
Februar-marts
 • Forberedelse af introkurser d. 11. marts 2019.
 • Introkursus d. 18. marts-21. marts 2019
 • Evaluering d. 21. marts 2019 + påbegynde studievalgsportfolio.
April-juni
 • D. 15. juni 2019: Deadline for UPV 2. Skolen har indberettet karakterer og revideret UPV.
 • Udfyldelse af UPV i 8. klasse med standpunktskarakterer.
 • D. 25. juni 2019: UPV 2 er klar. Skriftlig besked til ikke-uddannelsesparate elever.
August-september
 • Vejledning om uddannelsessystemet
 • UPV og studievalgsportfolio
 • Uddannelse og job
 • Intro til ug.dk og e-vejledning
 • D. 31. august 2018 tilmelding til valgfri brobygning.
Oktober
 • Praktik/Brobygning i uge 40.
November-december
 • Uddannelsesønsker, optagelseskrav og arbejde med portfolio.
 • D. 1. december 2018: Deadline UPV 1.
 • Indberetning af standpunktskarakterer og revurdering af UPV fra 8. klasse i forhold til elevens endelige uddannelsesønske og konkrete optagelseskrav.
 • Møde med ikke-uddannelsesparate elever.
Januar-februar
 • D. 15. januar 2019. UPV 1 er klar.
 • Besked til elever og forældre om UPV 1 og justering af handleplaner for ikke-uddannelsesparate elever.
 • D. 7. februar 2019: Info om brug af optagelse.dk og studievalgsportfolio.
Marts
 • D. 1. marts 2019: Ansøgning til ungdomsuddannelse m. studievalgsportfolio og ansøgning til 10. klasse via optagelse.dk.
April
 • 10. klasse afholder optagelsessamtaler for elever, der har søgt 10. klasse 2019/2020 ‘Parat til 10. klasse’- elevkonferencer for særligt sårbare elever.
Maj-juni
 • Folkeskolens afgangseksamen Eleverne skal bekræfte deres karakterer i de prøvebundne fag.
 • D. 1. juni 2019: Deadline for UPV 2. Udfyldelse af UPV med afgivelse af endelige standpunktskarakterer.
 • EUD-optagelsesprøve og gymnasial optagelsesprøve samt vejledning af de, der ikke opnår adgangskrav til EUD, gymnasie og HF.
 • Udarbejdelse af handleplaner for elever, som ikke er uddannelsesparate i 9. klasse og skal i 10. klasse.
Efter 9. klasse

Mere info

Læs mere og tilmeld dig på optagelse.dk

Læs mere på UVM’s uddannnelsesguide

Læs mere om vejledning på OOU

Få vejledning

Helle Magelund

Email: [email protected]
Tlf: 2488 5704

Mere info om 10. klasse?

Kontakt uddannelseslederen hos Syddansk Erhvervsskole.
Find kontaktinformation her