Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

En blød start på skolelivet

På afdeling Hårslev har vi det, vi kalder Blød skolestart. Det betyder, at børnene fra 0.-2. klasse går i én samlet klasse (RUSAK).

En blød skolestart handler om, hvordan klassen er sat sammen:

  • Aldersblandede klasser. Børnene fra 0.-2. klasse går i én samlet klasse.
  • Normeringen er god.

Samtidig bidrager den bløde skolestart til at fastholde et lokalt funderet skole- og dagtilbud i vores område. En lokal skole, hvor dit barn får lokale kammerater, og hvor skolen er i nærheden.

Skolestart, når barnet er klar

Der kan være stor forskel på, hvornår børn på samme alder er modne til at gå i skole. Det kan vi tage højde for på Særslev-Hårslev-Skolen. Dit barn starter, når det er klar til det.

Barnet kommer – sammen med nogle kammerater – ind i en etableret klasse. Her møder de både erfarne klassekammerater og voksne, der har overskud til at fokusere netop på den lille gruppe nye skolestartere.

Vi sørger også for, at vi løbende har en dialog med dig som forælder, så dit barn får en god overgang til skolelivet.

En klasse med mange kammerater

I vores skoledistrikt kan vi se, at der i perioder er meget små årgange, og derfor samler vi flere årgange i én klasse. Det giver flere fordele:

  • Dit barn får mange gode klassekammerater.
  • Der er flere voksne at gå til – og flere voksne, der ser dit barn.
  • De yngste har ældre rollemodeller i samme klasse. Det er lærerigt.
  • Dit barn kan udvikle sig og lære i sit eget tempo inden for et 3-års spænd.
  • Dit barn får prøvet flere roller i en tryg ramme – at være både den lille og den store.

Vi ser også, at børnene udvikler en større forståelse for, at de er forskellige. Det kommer dem til gode gennem hele livet.

Overskud til det enkelte barn

Vi har meget fokus på fagligheden i den aldersblandede klasse. Der skal altid være udfordringer til dit barn, og det sikrer vi på flere måder:

  • Normeringen er god, så vi har gode muligheder for holddeling og differentieret undervisning.
  • Vi vurderer børnene individuelt, både fagligt og socialt, så de bliver stimuleret gennem alle 3 år i klassen.
  • Meget af undervisningen er delt op, så de fagspecifikke lærere underviser i deres linjefag.

Hvert barn har en fast voksen som primær kontakt. Det er også denne person, du som forælder skal tage fat i, hvis du har noget på hjerte.

Blød skolestart i Hårslev

Mød os her

Afdeling Hårslev
Vejruphuse 2
5471 Søndersø

Tlf: 6482 7961

Find vej