Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

Leg og lær for livet

På Særslev-Hårslev-Skolen forbereder vi dit barn til alt det, der kommer efter skolen. Med leg og læring. Med tillid og forventninger. Med forskelligheder og fællesskab. Vi tror på, det giver barnet de bedste betingelser for at finde sin egen styrke – resten af livet.

Vi tager det som en tillidserklæring, når du vælger os. Den tillid gør vi vores yderste for at leve op til – lige fra dagpleje og børnehave til de ældste klasser i skolen.

Først og fremmest kan du have tillid til, at vi ser dit barn som den enestående personlighed, det er. Vi er nysgerrige efter at lære dit barn at kende, og det driver os i arbejdet med at udvikle barnet til et livsdueligt ungt menneske. Fagligt så stærk som muligt – og socialt kompetent.

Også når det ind imellem er svært, enten for barnet eller for os.

 • Vi tror på barnets talenter. Derfor møder vi dit barn med ambitioner for netop hans eller hendes potentiale og læring.
 • Vi tror også på dit barns motiver. For vi ved, at børn ønsker samarbejdet lige så meget, som vi gør. Nogle gange kræver det bare, at vi gør os ekstra umage.
 • Vi gør plads til dit barns personlighed. Og lærer alle børn at rumme de forskelligheder, de møder i fællesskabet, hos hinanden.

Det skal være nemt for både dig og dit barn at se, hvad vi vil, og hvordan vi arbejder.

Derfor gør vi os umage for at være tydelige: Vi siger, hvad vi mener. Og vi gør det, vi siger. Det er en invitation til, at du og dit barn gør det samme. Kom til os, hvis I har noget på hjerte – og lad os løse det sammen.

Vi dyrker også samarbejdet på tværs af skolen. Mellem de voksne, der har kontakt med dit barn, mellem ledelse og medarbejdere og hele vejen fra dagpleje til skole. Hvis der er behov for det, inddrager vi også de øvrige ressourcer i kommunen – SSP, sundhedspleje m.v.

Hos os går der en ubrudt linje fra dagpleje til udskoling. Det giver barnet bløde overgange, hvor vi støtter med samarbejde på tværs, vi deler viden om barnet, og barnet er fortrolig med næste trin på forhånd.

Du møder sammenhængen blandt andet ved:

 • Vi arbejder med sproglig opmærksomhed allerede fra dagplejen. Sproget er afgørende for barnets senere skolegang.
 • Dagplejebørnene kommer i legestue i børnehusene, så de kender både rammerne og børnehusenes voksne.
 • Børnehusene dyrker nærheden til skolen, så de store børnehavebørn bliver fortrolige med skolen. Og så de yngste skolebørn genser kammerater og velkendte voksne fra børnehusene.
 • Alle børn får en Barnets mappe, hvor vi – sammen med forældrene – giver viden videre til de voksne, der modtager barnet i børnehave og skole.
 • Hvis barnet har særlige udfordringer, samarbejder vi tæt i de skift, der ellers kan være svære for barnet. Vi tilbyder også fælles samtaler mellem fx børnehave, skole og forældre for at lette overgangen.

Selvom vi er de voksne, vil vi også udvikle os og lære. Det gør vi på mange måder.

 • I undervisningen bruger vi ressourcer på at udvikle og reflektere over vores undervisning og pædagogik.
 • Vi skaber rammerne for at samarbejde og udveksle erfaringer, både i dagtilbud og skole og på tværs. Refleksion og faglig sparring er fast praksis for hele skolen.
 • Vi står fast på en respektfuld samtale – også når der er uro i luften. Ligeværdighed og nysgerrighed gælder både mellem os, med børnene og med dig som forælder.
 • På vores udviklingsvej begår vi fejl. Og vi insisterer på at lære af dem.