Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

Jeg er født i 1954, har 2 voksne børn og bor sammen med Hans Jørgen. Jeg har været dagplejer siden 1979. De sidste 30 år i denne kommune. Jeg interesserer mig rigtig meget for børns trivsel og udvikling, og jeg er meget opsøgende på ny viden.

Jeg vægter, at vi kommer ud hver dag, og at børnene mærker de forskellige årstider. Hos mig oplever børnene at plukke bær direkte fra buskene og at hente grøntsager fra haven, som vi sammen tilbereder og spiser. Jeg går op i at børnene styrkes i deres sociale, personlige, motoriske og sproglige udvikling. Jeg er opmærksom på betydningen af inddragelsen af sang, rytmik og dialogisk læsning i dagligdagen. Derfor er dette blevet en naturlig, og meget elsket, del af hverdagen.

Jeg er en rolig, kærlig og positiv person, som arbejder anerkendende og altid med en positiv tilgang. Jeg er nærværende og troværdig overfor børn og forældre. Jeg er god til at læse og forstå børnenes signaler og derved også til at sætte mig i deres sted. Dette gør, at jeg kan følge deres nysgerrighed, se deres behov og møde dem, når de er klar til næste trin i deres udvikling.

Jeg brænder for at gøre forældre, såvel som børn, trygge ved mig. Derfor tilbyder jeg altid, at forældrene er med sammen med deres børn i perioden op til opstarten. Derved lærer vi hinanden at kende på en stille og rolig og helt naturlig måde. Jeg går højt op i, at børnene trives i deres dagligdag hos mig. Trivslen er grundlaget for, at børnene kan modtage læring og udvikle sig. Jeg ser, respekterer og anerkender det enkelte barn. For mig er en særlig vigtig del af mit arbejde at hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser, det der optager dem, samt det de oplever. Dette får børnene til at hvile mere i sig selv, og de får en god forståelse for, hvem de er, og det giver dem et større selvværd. Jeg arbejder på, at børnene respekterer hinanden, hvilket giver en harmonisk børnegruppe. Jeg ser rigtig gerne, at forældre sætter spørgsmålstegn ved det, jeg gør. Det giver mulighed for, at vi får en dialog om, hvad og hvorfor jeg arbejder som jeg gør.

Jeg bor på en lille ejendom med meget plads både ude og inde. Vi har en legeplads med gode udfordringer. På legepladsen er der gynger, sandkasse, gemmesteder, rutsjebane, træer og et dejligt ujævnt terræn. Indenfor har børnene også gode muligheder for at bruge deres krop. Her kan de opleve og sanse med hele kroppen.

Jeg arbejder bevidst ud fra tanken om ’Zonen for Nærmeste Udvikling’ indenfor de sproglige, sociale, personligt alsidige og motoriske områder. Jeg har en viden om, at børn, der er trygge og som trives, samt får alle sanser stimuleret, har en god og grundlæggende forudsætning for læring og udvikling.

Henny

Mød mig her

Henny Jensen
Vejruphuse 23, Hårslev/Nymark
5471 Søndersø

Tlf: 2365 8446

Find vej