Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

Jeg er født i 1974, er gift med Hans og sammen har vi tre børn, Niels fra 1996, Jens fra 2000 og Rikke fra 2002. Jens og Rikke bor hjemme, og Niels bor i Odense sammen med sin kæreste.
Jeg har været ansat som dagplejer siden december 2013.
I 2009 blev jeg uddannet pædagog og blev derefter ansat i en integreret børnehave og vuggestue i Odense, hvor jeg primært var tilknyttet den ene børnehavegruppe.
I min fritid er jeg leder og kredsleder hos FDF Særslev, hvor jeg har været medlem gennem mange år.

Jeg bestræber mig på at møde alle børn på en anerkende, nærværende, imødekommende og positiv måde.
Det er vigtigt for mig, at alle børnene føler sig set, og at de er trygge, da det er et vigtigt fundament for, at de kan udvikle sig.

Jeg er nærværende sammen med børnene, samt undersøgende og nysgerrig over for de ideer, som børnene har. Jeg er glad for at være ude sammen med børnene, og vi nyder det uanset vejret.

Jeg vægter udelivet meget højt i dagligdagen, og vi er ude hver dag uanset vejret. Vi leger i haven, går ture, fodrer høns, leger på skolens legeplads og meget mere.
Inden længe får vi en ladcykel, så vi har endnu flere muligheder for at komme på tur rundt i lokalområdet.
Jeg har siden 2017 haft Friluftsrådets grønne flag, og jeg arbejder derfor aktivt med udeliv, ‘fra jord til bord’ og natur efter en årsplan, som indsendes til og godkendes af Friluftsrådet.
Jeg har i dagligdagen et stort fokus på barnets motoriske udvikling og på, at børnene får brugt deres krop aktivt. Det er både, når vi leger inde og danser, bygger forhindringsbane, mm., samt når vi leger i haven, er i gymnastiksalen og på tur.
Jeg synger meget sammen med børnene og bruger musik og sang aktivt i dagligdagen. Vi læser også mange bøger og arbejder med dialogisk læsning.

Vi bor i et ældre hus ca. 1 km fra Særslev. Her har vi en forholdsvis stor have, som børnene kan boltre sig i. I haven kan vi bl.a. lege i legehuset og i sandkassen, tage en tur på gyngerne, balancere, løbe stærkt på græsset, og vi hjælpes også med at fodre hønsene

Jeg er meget opmærksom på barnet sproglige og motoriske udvikling. Dette har jeg fået en viden om gennem min uddannelse som pædagog, og jeg har derudover tidligere været instruktør for flere børnehold i Særslev Gymnastikforening, hvor jeg har taget en del kurser i børnegymnastik og motorik.

Heidi

Mød mig her

Heidi Nielsen
Klaus Berntsensvej 66, Særslev
5471 Søndersø

Tlf: 2292 1225

Find vej