Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

En tryg start

I dagplejen får dit barn en tryg og overskuelig ramme, hvor det kan udvikle sig til et selvstændigt og socialt lille væsen.

At være sig selv – sammen med andre

For de mindste børn er dagplejen et overskueligt trin ud i verden – væk hjemmefra og alligevel i en tryg sammenhæng. Her i den lille gruppe kan barnet både udvikle sin selvstændighed og evnen til at fungere sammen med andre. I dagplejen har vi først og fremmest fokus på omsorg, tryghed, nærvær, livsglæde og relationer, da det giver de helt små børn de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig.

Dagplejerne

I dagplejen er vi 9 dagplejere fordelt i og omkring Særslev og Hårslev. Vi passer børn op til 2 år og 10 måneder i vores private hjem, hvor børnene er samlet i grupper på højst 5 børn.

De enkelte dagplejer arbejder 48 timer om ugen. Åbningstiden er tilrettelagt efter de børn, der bliver passet i det enkelte dagplejehjem.

I dagplejen arbejder vi med læreplaner, så vi når hele vejen rundt om barnets personlige, sociale, sproglige og motoriske udvikling.

Alle dagplejerne gennemgår en omfattende uddannelse, der giver en høj faglighed i dagplejen. De laver også, både enkeltvis og i grupper, skriftlige planer for deres aktiviteter. Planerne bliver evalueret og delt med de øvrige dagplejere, så de kan inspirere hinanden, lære af hinanden og hele tiden bliver dygtigere til arbejdet med børnene.

I dagligdagen sætter dagplejerne ord på, det de gør sammen med børnene. Der er tid og plads til at være nysgerrige sammen med børnene, så de får udforsket det, der optager dem lige nu.

Vi arbejder med dialogisk læsning, der har fokus på barnets sproglige udvikling, og som samtidig støtter børnene i deres personlige og sociale udvikling.

Om formiddagen planlægger og laver vi forskellige aktiviteter og leger på børnehusets legeplads.

Udeliv

Dagplejeliv er i høj grad udeliv. Vi leger i haven og bruger naturen rundt om os.

De fleste dagplejere er Grønne Spirer, hvor udgangspunktet er, at naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig. Det betyder, at der er fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i dagplejen. De Grønne Spirer modtager inspirerende kurser og materiale, der hele tiden giver nye ideer til aktiviteter med børnene.

De dagplejere, der ikke er Grønne Spirer, arbejder også med naturen, men har valgt en anden model. De tager på ture og studerer omgivelserne enten med tvillingebarnevognen eller ladcyklen. Måske er der en hest eller en ko, børnene er optaget af – eller de tager på opdagelse på skolens legeplads.

Motorik og bevægelse

Børnene lærer i høj grad med kroppen, så vi bevæger os og bruger kroppen aktivt både inde og ude. Vi har fokus på barnets sansemotoriske udvikling og på at stimulere denne på forskellig vis.

Vi deltager også i aktiviteter som Hej skal vi lege, Naturens dag, Små synger sammen, julegudstjeneste i kirken og meget andet.

Legestue i børnehusene

Allerede i dagplejen bliver børnene dus med børnehusene, hvor de senere kan fortsætte i børnehave. Det sker gennem legestuen, som er på besøg i det lokale børnehus ca. hver anden uge. I Hårslev er der én legestuegruppe, og i Særslev er der to.

Om formiddagen planlægger og laver vi forskellige aktiviteter og leger på børnehusets legeplads.

Børnene udvider deres trygge zone

I legestuen bliver børnene trygge ved at færdes i børnehuset, og de lærer børnehuset personale at kende. De børn, der har større søskende i børnehuset, nyder at lege med dem – og modsat nyder børnehavens børn at gense deres dagplejer og de legekammerater, der stadig går i dagplejen.

På de måde gør legestuen de fleste børn trygge ved børnehaven og børnehavens personale, inden de starter i børnehaven.

Børnene lærer også de andre dagplejere at kende, hvilket gør det lettere for barnet i forhold til at komme i gæstepleje ved sygdom eller ferie.

Det praktiske i legestuen

Når børnene er i legestue, gælder dagplejerens åbningstid stadig. Som forælder afleverer og henter du blot barnet i legestuen i stedet for hjemme hos dagplejeren.

Barnets dagplejer har mad med til dit barn, og børnene hygger sig med at spise sammen i en større gruppe, end de gør til hverdag.

Gæstepleje

Hvis dagplejeren bliver syg, kontakter vi dig mellem kl. 6:00 og 7:00 om morgenen, hvor dit barn får tilbudt en gæsteplads.

Når dagplejeren holder ferie og fri eller er på uddannelse, får dit barn også tilbudt en gæsteplads.

Som udgangspunkt tilbyder vi gæstepladser hos dagplejere i distriktet. Hvis det ikke er muligt, tilbyder vi gæsteplads enten i et gæstehus eller hos en dagplejer i et andet distrikt.

Op til vinterferie, påskeferie, sommerferie, efterårsferie og juleferie beder vi dig om at fortælle, om dit barn skal passes eller holder fri.

Du registrerer jeres ferieplaner på forældreintra.

Kost

Dagplejeren sørger for, at dit barn får en god og sund kost i løbet af dagen. Hvis du afleverer barnet inden klokken 7:30, kan barnet også få morgenmad i dagplejen.

Hvis dit barn er allergisk og skal have specialkost, aftaler du med din dagplejer, hvad dagplejeren sørger for og hvad du selv skal medbringe.

Sygdom

Både af hensyn til dit barn og de øvrige børn har vi klare regler for syge børn:

  • Når dit barn er sygt, kan det ikke komme i dagpleje.
  • Vi betragter dit barn som sygt, hvis det ikke kan følge den normale dagsrytme i dagplejen eller ikke må komme ud.
  • Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, bliver du kontaktet af dagplejeren.
  • Dagplejen følger sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til smitsomme sygdomme.

Husk at melde afbud til dagplejeren om morgenen, hvis barnet er sygt.

Husk at medbringe

Dit barn skal have sin egen barnevogn med, og den skal have en godkendt barnevognssele, myggenet og regnslag. Det er helt i orden, at det er en gammel barnevogn, bare den er i forsvarlig stand. Du aftaler med din dagplejer, om barnevognen skal med hjem i weekenden, eller om den kan stå fast i dagplejen.

Husk også at medbringe tøj og sko til årstiden, bleer og skiftetøj. Hvis der er behov for andre ting, aftaler du det direkte med dagplejeren.

Tilsyn og pædagogisk støtte

Den pædagogiske leder kommer jævnligt på både anmeldte og uanmeldte besøg i de enkelte dagplejehjem.

Her fører den pædagogiske leder tilsyn med det pædagogiske arbejde, de fysiske forhold i dagplejen og samarbejdet med forældre.

For dagplejeren er det samtidig en faglig støtte til arbejdet med børnene. Dagplejeren drøfter de enkelte børns trivsel og udvikling med den pædagogiske leder.

Hvis dit barn har brug for en ekstra indsats – for eksempel talepædagog eller ergoterapeut – sker det i tæt samarbejde mellem dagplejeren, den pædagogiske leder og jer som forældre.

Skiftet til en ny hverdag kan være svært for det lille barn. Her kan du se, hvordan vi gør vores bedste for at gøre barnet – og forældrene – trygge i overgangene.

God start i dagplejen

Inden dit barn starter i dagplejen, inviterer vi på besøg i dagplejehjemmet, så I kan hilse på dagplejeren, se de fysiske rammer og tilrettelægge en god start i fællesskab.

Som forælder kan du fortælle dagplejeren alt det, dagplejeren har glæde af at vide på forhånd – om for eksempel spisevaner, søvnrytme, allergier, sygdomme og andre ting.

Vi aftaler også, hvordan dit barn får en god start på sin nye hverdag – med nogle korte dage til en start.

Klar til børnehaven

Som udgangspunkt starter barnet i børnehave, når det runder 2 år og 11 måneder. Både i dagplejen og i børnehaven gør vi vores yderste for at gøre overgangen så tryg som mulig for barnet.

Skema hjælper i overgangen

Sammen med den pædagogiske leder udfylder dagplejeren et overflytningsskema, der giver børnehaven et godt udgangspunkt for at møde barnet.

I skemaet kan dagplejeren for eksempel beskrive barnets rutiner, hvad barnet er glad for at lege med og andre ting, der kan være en hjælp for børnehaven, når de modtager barnet. Når forældrene har læst skemaet igennem, tilføjet og godkendt det, bliver det givet videre til børnehaven.

Barnet kender den lokale børnehave

Hvis dit barn skal i børnehave enten i Særslev eller Hårslev børnehus, kender barnet allerede børnehaven fra legestuen. Barnet kan også prøve at spise madpakke sammen med børnehavens børn og personale den sidste gang i legestuen inden børnehavestart.

Det kan være med til at skabe en tryg overgang, fordi barnet ved, at dagplejeren er i nærheden. En tryg base, hvis det nye bliver for overvældende.

Barnets mappe

Når dit barn starter i dagpleje, får det en mappe, som både forældre og dagplejeren kan sætte billeder i. Mappen kan også indeholde tegninger, sange eller andet, som har betydning for barnet i den tid, det går i dagplejen.

Mappen følger barnet videre i børnehaven, og senere kommer den også med videre i skolen.

Opstartsmøde

I vil som forælder blive indkaldt til et opstartsmøde ca. 2 måneder, inden jeres barn skal starte hos en af vores dagplejere.

Til mødet vil forældre, dagplejer og pædagogisk leder deltage.

Formålet med mødet er at få en dialog om barnets rutiner, udvikling, trivsel, gensidige forventninger og planlægning af indkøringsperiode.

Herefter kan forældre og barn komme på besøg i dagpleje eller legestue, afhængig af, hvad der vurderes bedst for barnet.

Overgang fra Sundhedspleje til dagpleje

Hvis sundhedsplejerske og forældre vurderer, at der er behov, vil der blive afholdt et dialogmøde inden opstart i dagpleje.

Til mødet vil forældre, sundhedsplejerske og pædagogisk afdelingsleder deltage.

Læs mere i kommunens pjece: Fra hjem til dagtilbud

Kommer i januar.