Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

Nærmeste nabo til skolen

Børnehusets grund støder op til skolens, og vi har rig mulighed for at bygge bro mellem børnehus og skole.

Børnehuset Særslev består af to stuer.

Plads til udeliv

Vi har en stor legeplads med eget lille skovområde, to bålhytter, sandkasser, rutsjerør, gynger, cykler mm.

En god start

Ca. en måned før jeres barn begynder i børnehuset, sender vi et velkomstbrev. I brevet beder vi jer om at ringe og aftale tid til et besøg i børnehuset. Her kan I og jeres barn hilse på os, se huset og høre, hvordan hverdagen kommer til at forløbe.

Hvis jeres barn har gået i dagplejen, har barnet allerede været i legestue i børnehuset hver fredag. Her har barnet mødt børnehavens børn og voksne på legepladsen.

Legestuen giver os lejlighed til at hilse på kommende børn, og børnehavebørnene kan hilse på deres dagplejer og kammerater fra dagplejen. Kort tid inden jeres barn starter i børnehuset, kan det have madpakke med i legestue og spise sammen med børn og voksne på Solskikkestuen.

Støtte til en god start

Fra dagplejen bliver der lavet et overleveringsskema, der følger barnet fra dagpleje til børnehave – og senere også videre til skolen. Hvis der er behov for det, kan vi også invitere til en trepartssamtale mellem børnehave, dagplejer og jer som forældre.

Besøg i børnehuset

Når I kommer på besøg, vil vi vise jer rundt og få en snak om jeres barn. Her spørger vi også til eventuelle særlige behov og hensyn, og vi aftaler et tilknytningsforløb, der passer til jer og jeres barn.

Hvis I har behov for at kigge forbi børnehuset et par gange inden starten, er I altid velkomne. Desværre kan vi ikke love, at der kan gå en voksen fra og tage sig af jer. Men vi bliver altid glade for at se jer og skal nok være opmærksomme i det omfang, vi har mulighed for det. Bare ring i forvejen, så vi ved, I kommer.

Hvordan skal barnet starte?

Typisk vil vi anbefale, at jeres barn starter med tre korte dage, men det er individuelt fra barn til barn og fra familie til familie. Derfor er det vigtigt at understrege, at forløbet herunder udelukkende er et eksempel. Vi aftaler starten individuelt med jer.

 • Første dag kommer I inden kl. 9, spiser formiddagsmad sammen med os og leger lidt af formiddagen. Forældrene kan blive og fornemme, om det er ok at gå en lille tur.
 • En til to dage, hvor barnet kan spise frugt og madpakke i børnehaven og derefter komme hjem. Forældrene kan vælge at gå før eller efter frugten og komme igen kl. 12.
 • En dag, hvor barnet kommer inden kl. 9 og prøver at sove til middag i børnehaven. I henter umiddelbart efter middagssøvnen ved x-tiden.
Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehuset. Dit barn skal have det godt og kunne følge børnehavens hverdag både ude som inde. Det er altså ikke alene dit barns temperatur, der afgør, om barnet er frisk nok til en børnehavedag.

Hvis dit barn skal have medicin, skal det så vidt muligt foregå hjemme uden for det tidsrum, barnet er i daginstitution. Ved kronisk eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen. Hvis medicinen skal gives i løbet af dagen, hvor barnet er i daginstitution, vil personalet så vidt muligt påtage sig opgaven. Der skal være tale om lægeordineret medicin.

I har selv ansvaret for, at personalet får instruktion om medicingivningen fra den ordinerende læge. I de fleste tilfælde er påskriften på medicinbeholderen tilstrækkelig. Tjek, at beholderen har en let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis.

Ferie

For at børnene har størst mulig glæde af personalet, holder vi så vidt muligt ferie og fri samtidig med børnene. Det betyder, at vi lægger vores ferie og fridage, når der er lavt fremmøde i institutionerne.

De fleste hverdage i året tilbyder vi stadig pasning for jeres barn, men kommunen koordinerer pasningen i færre institutioner.

For Børnehuset Særslev betyder det, at vi skal til Børnehuset Skoven i Bogense eller Børnehuset Birkemose i Søndersø i sommerferieperioden i ugerne 28, 29 og 30 og mellem jul og nytår. Vi kan ikke garantere, at der altid følger personale med fra Børnehuset Særslev.

De tre dage inden påske og fredag efter Kr. Himmelfart har vi koordineret pasning med Børnehuset i Hårslev.

Den 24. december og Grundlovsdag 5. juni holder alle institutioner lukket, og vi tilbyder ikke alternativ pasning.

Kontakt til hjemmet

Når barnet starter i børnehaven, udfylder I et stamkort med barnets og jeres oplysninger. Det er vigtigt, I giver personalet besked, hvis jeres kontaktoplysninger ændrer sig, så vi altid nemt kan få kontakt til jer.

I børnehuset tager vi ofte billeder af børnene, som vi lægger på Skoleintra og facebook. Det er dog helt op til jer, om jeres barn må være med på billederne. Derfor får I en blanket, hvor I skal tage stilling til, om jeres barn må deltage på disse billeder.

Dagens gang

Når du afleverer dit barn om morgenen, er det altid vigtigt at sige godmorgen til en voksen. Så ved vi, hvem der er kommet.

Dit barn kan få morgenmad i børnehaven fra 6.15 til 7.30. Vi spiser på Mælkebøtten, hvor vi serverer havregryn, cornflakes, knækbrød, smør, ost og marmelade. Nogle dage kan der også være havregrød, boller eller ristet rugbrød. Vi beder jer om, at barnet ikke selv medbringer morgenmad.

Efterhånden som personalet møder ind, åbner vi de to andre stuer, og børnene kan lege frit i huset indtil kl. 9, hvor børnene spiser formiddagsmad på egen stue.

Efter formiddagsmaden vil der typisk være forskellige aktiviteter på stuen. Du kan følge med i vores planlagte aktiviteter på Skoleintra.

Klokken ca. 11 holder vi børnesamling. Her tages forskellige emner op. Det kan være alt fra sang, historie, smålege, snak om venskaber til gymnastik og massage. Efterfølgende spiser vi madpakker.

Børnene får vand til frokost, og de skal ikke selv have drikkelse med.

Fra kl. 12 begynder børnene at komme ud på legepladsen og de børn der har brug for at sove bliver puttet.

Ved 14 tiden spiser vi eftermiddagsmad. Vi kan spise både ude og inde afhængig af vejret.

Efterfølgende vil der være fri leg på stuerne eller på legepladsen.

Når barnet hentes,vil vi bede Jer forældre om,at hjælpe barnet med at rydde det op det leger med. Dernæst er det vigtigt at sige farvel til en voksen, så vi ved hvem der er gået hjem.

Husk hver dag
 • Sig altid at goddag og farvel til en voksen.
 • Medbring 3 madpakker med tydeligt navn på – formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.
 • Tag bleer med, hvis dit barn bruger ble. Vi har klude, zinksalve mm.
 • Skiftetøj. Hold øje med, at dit barn har tørt tøj, overtøj og fodtøj klar til dagen. Vi har ikke mulighed for at tørre børnenes tøj.
 • Tag tøj med, som barnet kan lege ude i. Vi er ude hver dag, så tjek vejrudsigten.
 • Dit barns fodtøj skal sidde godt fast på foden, så det er sikkert at lege på legepladsen.
 • Hold øje med tavlen – her giver vi ofte praktiske informationer. Vi forvente også, at I løbende følger med på Skoleintra.
 • Tjek dit barns garderobe hver dag og hjælp os med at holde orden. Er der vådt tøj? Står alt fodtøj på tremmerne så gulvet er frit?
Husk også:
 • Barnets garderobe skal tømmes hver fredag, så der kan blive gjort rent.
 • Dit barns tøj og sko skal være mærket med tydeligt navn. Så er det nemmere at holde styr på det – og få det med hjem igen.
 • Giv os besked, hvis dit barn holder fri eller er sygt.

I sommerhalvåret forventer vi, at du smører dit barn med solcreme hjemmefra. Vi smører igen med solcreme efter frokost. Vi bruger solcreme, der lever op til Kræftens Bekæmpelses anbefalinger.

Fødselsdag

I børnehuset holder vi fødselsdag for børnene kl. 11. Vi dækker op ved et langt bord, og fødselsdagsbarnet sidder for bordenden i en guldstol. Der er forskellige traditioner med sang, afsendelse af raketter mm. Børnehuset giver ikke gaver, men vi sætter barnet i fokus og gør det til en særlig dag.

Vi beder jer forældre om at aftale med personalet på stuen, hvornår det kan passe at barnet holder fødselsdag, og om barnet har noget med til at dele ud. I er selv meget velkomne til at deltage.

Vi beder jer tænke over det sunde alternativ og begrænse mængden af det usunde.

Legetøjsdag

Den sidste torsdag i måneden har vi legetøjsdag. Det er kun denne dag, barnet må tage legetøj med hjemmefra. Det skal være legetøj uden lyd og med navn på. Legetøjet medbringes på eget ansvar.

Legetøjsdagen giver anledning til nye lege og andre legerelationer. Barnet får også prøvet at stå frem til børnemødet, hvor det viser sit legetøj frem og fortæller om det. Dette er en rigtig god øvelse.

De ældste børn

Den ældste børnegruppe i børnehaven mødes i førskolegruppe nogle gange om ugen. Her går de på besøg i skolen og låner skolens lokaler til forskellige aktiviteter, så de bliver fortrolige med skolen og dens rammer.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med dig som forælder. Det meste foregår, når vi mødes til hverdag. Men vi inviterer også til samtaler.

Samtaler

Vi inviterer til individuelle samtaler to gange i løbet af dit barns børnehaveliv:

 • En opstartssamtale, når barnet har gået i børnehaven i 3-6 måneder.
 • En samtale i september/oktober, umiddelbart inden barnet skal skrives ind i skolen.

Derudover kan vi aftale samtaler efter behov.

Traditioner

I børnehuset har vi en række traditioner, både for børnene og for deres familier. Det er her, I som familie kan møde de andre familier, her børnene mærker at deres hverdag er vigtigt for deres familie – og det er traditioner, børnene glæder sig til.

Vi håber, I vil bakke op og være med.

Børnehuset og forældre arrangerer for hele familien:

Sommerfest, arbejdsfredag og julefest

Børnehuset arrangerer:

Kirkebesøg, julefrokost, fastelavn, førskoleafslutning, påskefrokost, bedsteforældredag, forældremøde med valg til forældreråd, Skt. Hans.

Pædagogiske læreplaner

I 2004 blev det vedtaget ved lov, at alle daginstitutioner skal arbejde ud fra de pædagogiske læreplaner med følgende 6 temaer:

1.     Barnets alsidige personlige udvikling

2.     Sociale kompetencer

3.     Sproglig udvikling

4.     Krop og bevægelse

5.     Naturen og naturfænomener

6.     Kulturelle udtryksformer og værdier.

I Børnehuset Særslev arbejder vi løbende med alle temaer i hverdagen. Hver anden måned sætter vi et af emnerne højt på dagsordenen i to uger. Huset vælger et fælles tema, som alle arbejder med. På den baggrund er det op til den enkelte stue at sætte mål, planlægge og udføre aktiviteter og senere evaluere dem.

Det giver os mulighed for at videreudvikle vores daglige praksis, og vi sikrer, at vi når grundigt omkring alle temaer i løbet af året.

Sprog og sprogvurdering

I Børnehuset Særslev har vi særligt fokus på sprog og sproglig udvikling.

 • Alle børn bliver sprogvurderet, inden de er 3 år og 4 måneder gamle. Resultatet af vurderingen gennemgår vi sammen med jer ved den første samtale i børnehuset.
 • En medarbejder fra hver stue er løbende på kursus i sprogstimulering. På den måde holder vi os fagligt skarpe, og vi sikrer, at der er en høj motivation omkring den sproglige stimulering på stuerne.
Ekstra sprogstimulering

Hvis jeres barn har brug for ekstra sprogstimulering, inviterer vi altid til et tæt samarbejde mellem hjem og børnehus. Vi sparer også jævnligt med vores tale-hørekonsulent, så vi får specialistens hjælp til netop jeres barns udfordringer.

I børnehuset har vi sproggrupper. Her arbejder vi koncentreret og målrettet med de udfordringer, det enkelte barn har. Gruppens størrelse varierer, efter hvor mange børn der har behov for ekstra sprogstimulering, og hvilke udfordringer vi skal arbejde med. Nogle børn har stor glæde af at være sammen med andre børn, mens andre har behov for en-til-en kontakt.

Hvert år starter førskolegruppen den 1. marts.

I perioden fra marts til august bliver den kommende 0.-klasses elever stille og roligt fortrolige med de fysiske rammer og de nye rutiner.

Det daglige pædagogiske arbejde er en fortsættelse af arbejdet i børnehusene, så vi stadig har fokus på at udvikle det enkelte barns kompetencer og det sociale fælleskab i gruppen.

Børnehuset Særslev

Åbningstider Børnehuset Særslev

Mandag: 6:15-16:45
Tirsdag: 6:15-16:45
Onsdag: 6:15-16:45
Torsdag: 6:15-16:45
Fredag: 6:15-16:15

Mød os her

Børnehuset Særslev
Rasmus Nielsensvej 14, Særslev
5471 Søndersø

Tlf: 2035 3932

Find vej