Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

En naturlig del af skolen

Børnehusets lokaler er integreret i skolens bygninger i Hårslev, og det betyder meget, både for vores hverdag og for børnenes tilknytning til skolen.

Hårslev SFO/klub og 0.-klasse ligger i samme bygningsafsnit som børnehaven, så børnene er fortrolige med de omgivelser, de også møder, når de starter i skole.

Plads til udeliv og aktiviteter

Udenfor har en stor legeplads, hvor vi blandt andet har en bålhytte, sandkasse, gynger og cykler. Vi har også adgang til skolens store legeområde, hvis vi ønsker dette.

Derudover har vi stor glæde af skolens mange faciliteter, herunder gymnastiksal, træsløjd og billedkunstlokale.

En god start

Ca. en måned før jeres barn begynder i børnehuset, sender vi et velkomstbrev. I brevet beder vi jer om at ringe og aftale tid til et besøg i børnehuset. Her kan I og jeres barn hilse på os, se huset og høre, hvordan hverdagen kommer til at forløbe.

Hvis jeres barn har gået i dagplejen, har barnet allerede været i legestue i børnehuset hver anden fredag. Her har barnet mødt børnehavens børn og voksne på legepladsen.

Støtte til en god start

Fra dagplejen bliver der lavet et overleveringsskema, der følger barnet fra dagpleje til børnehave – og senere også videre til skolen. Hvis der er behov for det, kan vi også invitere til en trepartssamtale mellem børnehave, dagplejer og jer som forældre.

Besøg i børnehuset

Når I kommer på besøg, vil vi vise jer rundt og få en snak om jeres barn. Her spørger vi også til eventuelle særlige behov og hensyn, og vi aftaler et tilknytningsforløb, der passer til jer og jeres barn.

Hvis I har behov for at kigge forbi børnehuset et par gange inden starten, er I altid velkomne. Desværre kan vi ikke love, at der kan gå en voksen fra og tage sig af jer. Men vi bliver altid glade for at se jer og skal nok være opmærksomme i det omfang, vi har mulighed for det. Bare ring i forvejen, så vi ved, I kommer.

Hvordan skal barnet starte?

Typisk vil vi anbefale, at jeres barn starter med tre korte dage, men det er individuelt fra barn til barn og fra familie til familie. Derfor er det vigtigt at understrege, at forløbet herunder udelukkende er et eksempel. Vi aftaler starten individuelt med jer.

  • Første dag kommer I inden kl. 9, holder samling sammen med os og leger lidt af formiddagen. Forældrene kan blive og fornemme, om det er ok at gå en lille tur.
  • En til to dage, hvor barnet kan spise frugt og madpakke i børnehaven og derefter komme hjem. Forældrene kan vælge at gå før eller efter frugten og komme igen kl. 12.
  • En dag, hvor barnet kommer inden kl. 9 og prøver at sove til middag i børnehaven. I henter umiddelbart efter middagssøvnen ved x-tiden.
Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehuset. Dit barn skal have det godt og kunne følge børnehavens hverdag både ude som inde. Det er altså ikke alene dit barns temperatur, der afgør, om barnet er frisk nok til en børnehavedag.

Hvis dit barn skal have medicin, skal det så vidt muligt foregå hjemme uden for det tidsrum, barnet er i daginstitution. Ved kronisk eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen. Hvis medicinen skal gives i løbet af dagen, hvor barnet er i daginstitution, vil personalet så vidt muligt påtage sig opgaven. Der skal være tale om lægeordineret medicin.

I har selv ansvaret for, at personalet får instruktion om medicingivningen fra den ordinerende læge. I de fleste tilfælde er påskriften på medicinbeholderen tilstrækkelig. Tjek, at beholderen har en let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis.

Ferie

For at børnene har størst mulig glæde af personalet, holder vi så vidt muligt ferie og fri samtidig med børnene. Det betyder, at vi lægger vores ferie og fridage, når der er lavt fremmøde i institutionerne.

De fleste hverdage i året tilbyder vi stadig pasning for jeres barn, men kommunen koordinerer pasningen i færre institutioner.

For Børnehuset Hårslev betyder det, at vi skal til Børnehuset Skoven i Bogense eller Børnehuset Birkemose i Søndersø i sommerferieperioden i ugerne 28, 29 og 30 og mellem jul og nytår. Vi kan ikke garantere, at der altid følger personale med fra Børnehuset Hårslev.

De tre dage inden påske og fredag efter Kr. Himmelfart har vi koordineret pasning med Børnehuset i Særslev.

Den 24. december og Grundlovsdag 5. juni holder alle institutioner lukket, og vi tilbyder ikke alternativ pasning.

Kontakt til hjemmet

Når barnet starter i børnehaven, udfylder I et stamkort med barnets og jeres oplysninger. Det er vigtigt, I giver personalet besked, hvis jeres kontaktoplysninger ændrer sig, så vi altid nemt kan få kontakt til jer.

I børnehuset tager vi ofte billeder af børnene, som vi lægger på Skoleintra og facebook. Det er dog helt op til jer, om jeres barn må være med på billederne. Derfor får I en blanket, hvor I skal tage stilling til, om jeres barn må deltage på disse billeder.

Dagens gang

Børnehuset åbner sammen med Hårslev SFO/klub hver morgen kl. 6.

Når du afleverer dit barn, er det altid vigtigt at sige godmorgen til en voksen. Så ved vi, hvem der er kommet.

Dit barn kan få morgenmad i børnehaven fra 6.00-7.30. Her serverer vi havregrød, havregryn, cornflakes, rugbrød, smør, ost og marmelade. Der kan også være boller. Vi beder jer om, at barnet ikke selv medbringer morgenmad.

Børnene kan lege frit i huset ind til kl. 9, hvor vi samles og snakker om, hvad der skal ske i dag.

Derefter vil der typisk være forskellige aktiviteter i børnegruppen. Du kan følge med i vores planlagte aktiviteter på Skoleintra.

Klokken ca. 11.15 spiser vi frokost/madpakker, og fra kl. 12 begynder børnene at komme ud på legepladsen. De børn, der har brug for at sove, bliver puttet.

Ved 14-tiden spiser vi eftermiddagsmad. Vi kan spise både ude og inde afhængig af vejret. Efterfølgende vil der være fri leg indendørs eller på legepladsen.

Sidst på dagen ved 16-tiden går børnehavens børn sammen med SFO/klub-børnene, og vi lukker sammen frem til lukketidspunktet kl. 16.45 (kl. 16.00 fredage).

Når du henter dit barn, beder vi dig om at hjælpe barnet med at rydde op efter barnets leg. Det er også vigtigt at sige farvel til en voksen, så vi ved, hvem der er gået hjem.

Husk hver dag
  • Sig altid at goddag og farvel til en voksen.
  • Medbring 2 madpakker med tydeligt navn på – til frokost og eftermiddagsmad.
  • Tag bleer med, hvis dit barn bruger ble. Vi har klude, zinksalve mm.
  • Skiftetøj. Barnet skal have skiftetøj med. Sørg for, at der står navn i tøj og fodtøj. Barnet skal have praktisk tøj med til udeleg.
  • Hold øje med, at dit barn har tørt tøj, overtøj og fodtøj klar til dagen. Vi har dog mulighed for at tørre børnenes tøj, hvis det er absolut nødvendigt.
  • Dit barns fodtøj skal sidde godt fast på foden, så det er sikkert at lege på legepladsen.
  • Hold øje med tavlen – her giver vi ofte praktiske informationer. Vi forvente også, at du løbende følger med på Skoleintra.
  • Tjek dit barns garderobe hver dag og hjælp os med at holde orden. Er der vådt tøj? Står alt fodtøj på tremmerne så gulvet er frit?
Husk også
  • Barnets garderobe skal tømmes hver fredag, så der kan blive gjort rent.
  • Dit barns tøj og sko skal være mærket med tydeligt navn. Så er det nemmere at holde styr på det – og få det med hjem igen.
  • Giv os besked, hvis dit barn holder fri eller er sygt.

I sommerhalvåret forventer vi, at du smører dit barn med solcreme hjemmefra. Vi smører igen med solcreme efter frokost. Vi bruger solcreme, der lever op til Kræftens Bekæmpelses anbefalinger.

Fødselsdag

I børnehuset holder vi fødselsdag for børnene imellem kl. 10 og 11.

Vi har forskellige traditioner med sang, afsendelse af raketter mm. Børnehuset giver ikke gaver, men vi sætter barnet i fokus og gør det til en særlig dag.

Vi beder jer forældre om at aftale med personalet på stuen, hvornår det kan passe at barnet holder fødselsdag, og om barnet har noget med til at dele ud. I er selv meget velkomne til at deltage.

Vi beder jer tænke over det sunde alternativ og begrænse mængden af det usunde.

Eget legetøj

Barnet gerne have noget legetøj med hjemmefra. Bare bemærk:

  • Det skal være legetøj uden lyd
  • Legetøjet skal være mærket tydeligt med navn.
  • Legetøjet medbringes på eget ansvar.

Vi vil dog anbefale at I hjemmefra hjælper barnet med at afklare, hvilke legesager der må komme med i børnehaven. Ind imellem kan være svært for barnet selv at tage beslutning om dette og overskue konsekvenserne.

De ældste børn

Den ældste børnegruppe i børnehaven mødes i førskolegruppe nogle gange om ugen. Her forbereder vi dem på livet som skolebarn:

  • Vi laver nogle aktiviteter, der styrker deres relationer til hinanden og fokuserer efterhånden mere på at fremme deres læringsparathed, samarbejdskompetencer og kendskab til skolelivet.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med dig som forælder. Det meste foregår, når vi mødes til hverdag. Men vi inviterer også til samtaler, og forældrerådet holder forældrekaffe.

Samtaler

Vi inviterer til individuelle samtaler to gange i løbet af dit barns børnehaveliv:

  • En opstartssamtale, når barnet har gået i børnehaven i 3-6 måneder.
  • En samtale i september/oktober, umiddelbart inden barnet skal skrives ind i skolen.

Derudover kan vi aftale samtaler efter behov.

Forældrekaffe

Forældrerådet afholder forældrekaffe nogen gange om året – du kan se datoerne på vores kalender.

Forældrekaffe er en hyggelig lejlighed til, at I kan møde andre forældre, og børnene kan mærke jeres interesse for deres hverdag. Børnene glæder sig ofte til at vise deres ”arbejdsplads” og ”kolleger” frem.

Traditioner

I børnehuset har vi en række traditioner, både for børnene og for deres familier. Det er her, I som familie kan møde de andre familier, her børnene mærker at deres hverdag er vigtigt for deres familie – og det er traditioner, børnene glæder sig til.

Vi håber, I vil bakke op og være med.

Børnehuset og forældre arrangerer for hele familien:

Sommerfest, arbejdsfredag og forældrekaffe.

Børnehuset arrangerer:

Kirkebesøg, julefrokost, fastelavn, førskoleafslutning, påskefrokost, bedsteforældredag og forældremøde med valg til forældreråd.

Pædagogiske læreplaner

I 2004 blev det vedtaget ved lov, at alle daginstitutioner skal arbejde ud fra de pædagogiske læreplaner med følgende 6 temaer:

  1. Barnets alsidige personlige udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sproglig udvikling
  4. Krop og bevægelse
  5. Naturen og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier.

I Børnehuset Hårslev arbejder vi løbende med alle temaer i hverdagen, og vi evaluerer læreplansarbejdet løbende.

Vi har også delt læreplanstemaerne op, så vi sætter ekstra fokus på et af de seks temaer i løbet af året.

På den måde når vi omkring og arbejder i dybden med alle seks temaer i løbet af et år.

Sprog og sprogvurdering

I Børnehuset Hårslev har vi særligt fokus på sprog og sproglig udvikling.

  • Alle børn bliver sprogvurderet, inden de er 3 år og 4 måneder gamle. Resultatet af vurderingen gennemgår vi sammen med jer ved den første samtale i børnehuset.
  • En af vores medarbejdere er uddannet sprogvejleder og har løbende efteruddannelse inden for dette område. På den måde holder vi fokus på den generelle sproglige stimulering på stuen.
Ekstra sprogstimulering

Hvis jeres barn har brug for ekstra sprogstimulering, inviterer vi altid til et tæt samarbejde mellem hjem og børnehus. Vi sparer også jævnligt med vores tale-hørekonsulent, så vi får specialistens hjælp til netop jeres barns udfordringer.

I børnehuset arbejder vi med sprogindsatsen enten individuelt eller i en sproggruppe. I sproggruppen arbejder vi koncentreret og målrettet med de udfordringer, det enkelte barn har.

Hvert år starter førskolegruppen den 1. marts.

Hvis vi – sammen med dig – vurderer, at dit førskolebarn vil trives bedst med at fortsætte i børnehaven lidt længere, udarbejder vi en handleplan.

Sidste frist for at komme med i Blød skolestart er den 1. august.

For at lette overgangen mellem børnehave og skole har personalet fra SFO og SFO klub også timer i børnehaven.

Børnehuset Hårslev

Åbningstider Børnehuset Hårslev

Mandag: 06.00–16.45
Tirsdag: 06.00–16.45
Onsdag: 06.00–16.45
Torsdag: 06.00 16.45
Fredag: 06.00–16.00

Mød os her

Børnehuset Hårslev
Vejruphuse 2, Hårslev
5471 Søndersø

Tlf: 6482 7971

Find vej