Facebook Twitter Instagram search Plus Minus facebook-link

Verden åbner sig

Børn er forskellige, og det er vores udgangspunkt, også når vi møder dit barn.

I børnehusene arbejder vi med at understøtte dit barns udvikling i mange dimensioner:

  • At blive god til at være sig selv
  • At trives og indgå i sociale sammenhænge
  • At udvikle sine talenter og sit potentiale.

Vores arbejde er båret af omsorg og respekt for det enkelte barn og for jeres familie.

Plads og rum

Rent fysisk har vi god plads ude og inde, og vi har etableret læringsmiljøer til alle temperamenter. Her får børnene plads og rum, både når de er i det stille hjørne, og når de har brug for at lufte den indre kriger.

Med vores placering midt i det grønne fynske landskab har vi også let adgang til naturen – så børnene får masser af udeliv og røde kinder.

Leg og læring

I børnehusene bliver leg og læring to sider af samme sag.

Vi lægger stor vægt på motorik og sprog, så dit barn udvikler et fortroligt forhold både til sin krop og til kommunikationen med andre.

Vi appellerer også til dit barns naturlige nysgerrighed, så barnet får lyst til at undersøge og eksperimentere.